Миючі засоби ТМ "TANA Professional" успішно пройшли екологічну сертифікацію

Сфера дії екологічного сертифікату №UA.08.002.504 поширюється на такі найменування продукції ТМ «TANA»: Tanet SR 15, Sanet perfect TM Tana, Sanet daily TM Tana.

тм Tana успішно пройшли екологічну сертифікацію

Оцінювання здійснювалось на відповідність стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби миючі та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, якій є еквівалентом екологічних критеріїв програми екологічного маркування ЄС для продукції цієї категорії.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів

  • (REACH);
  • Регламент (ЄС) № 648/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року про миючі засоби;

  • Регламент (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та упаковку речовин та сумішей (CLP).

Критерії стандарту охоплюють всі стадії життєвого циклу продукції і спрямовані на мінімізацію негативного впливу виробничих процесів та продукції на організм людини та довкілля.

Виробництво засобів ТМ "TANA Professional"  здійснюється із дотриманням таких принципів:

  • використання поверхневих активних речовин природного походження з високою швидкістю біодеградації;

  • енергозбереження та прогресивних технології виробництва;

  • використання інноваційних формул для інтенсивного очищення та догляду;

  • застосування пакувальних матеріалів, що підлягають легкій переробці;

  • відмови від випробування на тваринах.

Заявлена продукція пройшла перевірку, що підтверджує безпечність продукції для здоров’я та довкілля на рівні з високою ефективністю засобів.

Детальніше про миючі засоби ТМ "TANA Professional" на сайті офіційного дистриб'ютора ТОВ «БЕТТА-СЕРВІС» www.tana.com.ua

Читайте нас на социальных площадках